Vaststellen specificaties AFD-definities

Voor het vastleggen en communiceren van productdefinities is door SIVI de AFD-definitie Standaard ontwikkeld. Binnen de werking van het Protocol Uniforme Inrichting Volmachtketen is het gebruik van deze standaard verplicht voor het vastleggen en uitwisselen van productdefinities. U vindt meer informatie over de AFD-definitie Standaard hier.

Instructie en templates

De eerste stap in het ontwikkelen van een AFD-definitie is het vaststellen van de specificaties voor de AFD-definities. Om te helpen bij het vaststellen van de specificaties zijn Excel-templates ontwikkeld en een bijbehorende instructie. De instructie bevat twee methodieken: formularia en VPI.

De instructies gaan er van uit dat u gebruik maakt van de templates. Er is een template per (hoofd)branche. De Excel-templates maken de vervolgstappen minder bewerkelijk en minder foutgevoelig. Daarnaast kunnen de templates gebruikt worden als de interne documentatie.

De instructie en templates vindt u hieronder.

Instructie

In deze instructie staat stap voor stap uitgelegd hoe een specificatie AFD-definitie tot stand komt.

Voorbeeld ingevulde template specificatie AFD-definitie:

Templates

De templates zijn ontwikkeld voor het vaststellen van de specificaties. De templates maken het proces minder bewerkelijk en foutgevoelig. In de instructie en op het tab ‘Toelichting & Leeswijzer’ staat uitgelegd hoe om te gaan met de templates.

De templates zijn op te delen in particulier en zakelijk. Binnen deze segmenten zijn de templates ontwikkeld per (hoofd)branche.