Vaststellen specificaties AFD-definities

Voor het vastleggen en communiceren van productdefinities is door SIVI de AFD-definitie Standaard ontwikkeld. Binnen de werking van het Protocol Uniforme Inrichting Volmachtketen is het gebruik van deze standaard verplicht voor het vastleggen en uitwisselen van productdefinities. U vindt meer informatie over de AFD-definitie Standaard hier.

Uitgangspunten gebruik AFD-definities

In het document hieronder vindt u meer informatie over de uitgangspunten voor het gebruik van AFD-definities bij de omzetting van de verschillende type producten naar de uniforme inrichting.

Proces AFD-definitie

Op basis van het document ‘Uitgangspunten gebruik AFD-definities’ heeft u vastgesteld dat u een AFD-definitie op dient te stellen. Hieronder vindt u de processen bij het ontwikkelen van de AFD-definities.

Instructie en templates

De eerste stap in het ontwikkelen van een AFD-definitie is het vaststellen van de specificaties voor de AFD-definities. Om te helpen bij het vaststellen van de specificaties zijn Excel-templates ontwikkeld en een bijbehorende instructie. De instructie bevat twee methodieken: formularia en VPI.

De instructies gaan er van uit dat u gebruik maakt van de templates. Er is een template per (hoofd)branche. De Excel-templates maken de vervolgstappen minder bewerkelijk en minder foutgevoelig. Daarnaast kunnen de templates gebruikt worden als de interne documentatie.

De instructie en templates vindt u hieronder.

Instructie

In deze instructie staat stap voor stap uitgelegd hoe een specificatie AFD-definitie tot stand komt.

Templates

De templates zijn ontwikkeld voor het vaststellen van de specificaties. De templates maken het proces minder bewerkelijk en foutgevoelig. In de instructie en op het tab ‘Toelichting & Leeswijzer’ staat uitgelegd hoe om te gaan met de templates.

De templates zijn op te delen in particulier en zakelijk. Binnen deze segmenten zijn de templates ontwikkeld per (hoofd)branche.