Vaststellen specificaties AFD-definities

Voor het vastleggen en communiceren van productdefinities is door SIVI de AFD-definitie Standaard ontwikkeld. Binnen de werking van het Protocol Uniforme Inrichting Volmachtketen is het gebruik van deze standaard verplicht voor het vastleggen en uitwisselen van productdefinities. U vindt meer informatie over de AFD-definitie Standaard hier.

Uitgangspunten gebruik AFD-definities

In het document hieronder vindt u meer informatie over de uitgangspunten voor het gebruik van AFD-definities bij de omzetting van de verschillende type producten naar de uniforme inrichting.

 

Instructie en templates

De eerste stap in het ontwikkelen van een AFD-definitie is het vaststellen van de benodigde specificaties.

Om u te helpen bij het vaststellen van deze specificaties is een instructie ontwikkeld. In de instructie staan twee methoden beschreven: formularia en VPI-service. U kiest de bij uw product behorende instructie.

De instructies gaan er van uit dat u gebruik maakt van de templates. Er is een template per (hoofd)branche. Wij raden u aan om van deze templates gebruik van te maken, want deze maken het gehele proces minder bewerkelijk en foutgevoelig. U kunt de templates ook gebruiken voor interne documentatie.

De instructie en templates vindt u hieronder.

Eventuele vragen en/of opmerkingen over deze webpagina kunt u sturen naar afd@suiv.nl.

Instructie

Hier vindt u de instructie voor het vaststellen van de AFD-definitie.

Templates

De templates zijn ontwikkeld voor het vaststellen van de specificaties. De templates maken het proces minder bewerkelijk en foutgevoelig. In de instructie en op het tab ‘Toelichting & Leeswijzer’ staat uitgelegd hoe om te gaan met de templates.

De templates zijn op te delen in particulier en zakelijk. Binnen deze segmenten zijn de templates ontwikkeld per (hoofd)branche.