Planning & tijdslijnen

Hier vindt u het actuele overzicht met de planning en tijdslijnen op hoofdlijnen voor de verschillende activiteiten binnen het programma uniforme inrichting volmachtketen.

Omgaan met bevindingen

Constateert u als gevolmachtigde of als leverancier een blokkerende bevinding op een AFD-definitie waardoor u niet kunt starten met het inrichten of omzetten van een product? Dan kunt u dit melden in AFD Online Samenstellen (AOS) op de SIVI-website. Als de bevindingen terecht zijn heeft u als gevolmachtigde na uitgifte van de aangepaste AFD-definitie maximaal 12 maanden de tijd om dit product om te zetten. Voorwaarde hierbij is dat:

  • Voor de branches Aansprakelijkheid en Brand deze bevindingen uiterlijk 30 september 2023 zijn gemeld via AOS.
  • Voor de overige branches deze bevindingen uiterlijk 31 maart 2024 zijn gemeld via AOS.

Aan verzekeraars (opstellers) van een AFD-definitie waarop bevindingen worden gemeld doen we een nadrukkelijke oproep deze bevindingen met spoed op te lossen en hier goed en duidelijk over te communiceren. Het is essentieel dat gevolmachtigden en leveranciers snel weer verder kunnen.

Heeft u als gevolmachtigde bevindingen ten aanzien van de correcte werking bij het gebruik van AFD-definities van de ondersteunende software van uw systeemhuis of leverancier? Meldt u dit dan op de reguliere wijze bij hen. U houdt ons op de hoogte door dit ook te vermelden in uw maandelijkse rapportage. Ook aan systeemhuizen en leveranciers doen wij als bestuur nadrukkelijk de oproep bevindingen met spoed op te lossen en hier goed en duidelijk over te communiceren.

Heeft u een vraag over de planning en tijdslijnen?