Planning & tijdslijnen

Hieronder vindt u het overzicht met de planning en tijdslijnen op hoofdlijnen voor de verschillende activiteiten binnen het programma uniforme inrichting volmachtketen. In het Excelbestand vindt u een meer gedetailleerd overzicht terug inclusief een korte toelichting per activiteit.