Certificeren AFD-definities voor eigen producten

Bij onze analyse van opgestelde AFD-definities zien we dat veel volmachten de opgestelde AFD-definities voor eigen producten abusievelijk niet certificeren binnen AOS. Daarnaast zien we dat niet alle volmachten voor eigen producten de tag SUIV-EP gebruiken.

Certificeren is een belangrijke laatste stap bij het opstellen van een AFD-definitie. In deze stap worden de finale controles uitgevoerd op mogelijke fouten. Als u de AFD-definitie afstemt met de verzekeraar is het uitgangspunt dat dit een gecertificeerde AFD-definitie is. Voor SUIV is deze stap belangrijk omdat we dan inzicht krijgen in het aantal afgeronde AFD-definities. Ons verzoek is of u zo snel mogelijk doch uiterlijk eind augustus de AFD-definities die u heeft afgerond en af gaat stemmen of heeft afgestemd met verzekeraar wilt certificeren.

Onderstaand een korte instructie:

Afronden AFD-definitie eigen product

De AFD-definitie van een eigen product dient te worden voorzien van de tag: SUIV-EP. 

1. Dit doet u door in het menu “Open” te kiezen voor “Eigenschappen AFD-definitie”. 

2. Vul vervolgens bij tag: SUIV-EP en kies voor Opslaan

Voordat de AFD-definitie wordt afgestemd met verzekeraar dient deze te worden gecertificeerd.

Dit doet u door in het menu “Open” te kiezen voor “Certificeer en publiceer AFD-definitie”. 

Activeer in de pop-up alleen de knop “Certificeer” en kies voor Uitvoeren.
Let op: Als u wilt dat andere partijen uw AFD-definitie kunnen zien en/of downloaden, dan kiest u een van de andere twee opties.

De melding verschijnt dat de certificering geslaagd is. Krijgt u een foutmelding, dan kun u dit op basis van de melding binnen AOS herstellen.

Heeft u vragen?

Dan kunt u die richten aan support@sivi.org.