Protocol Uniforme Inrichting Volmachtketen

Hieronder vindt u het Protocol Uniforme Inrichting Volmachtketen.

Leidraad voor gevolmachtigden

  • Volgt binnenkort

Leidraad voor softwareleveranciers

  • Volgt binnenkort

Vastleggen afwijkende afspraken

Afspraken over afwijkingen

  • Verzekeraar en volmacht kunnen in onderling overleg afwijken van een productdefinitie en/of het Protocol Uniforme Inrichting Volmachtketen.
  • Afwijkingen die leiden tot het niet kunnen voldoen aan (de datakwaliteit van) het NVGA-Protocol zijn niet toegestaan. De kanttekening is terughoudend te zijn met afwijkende afspraken. Immers, de centrale agenda blijft een zoveel mogelijk uniform ingerichte volmachtketen.
  • De basis afspraken voor samenwerking zijn vastgelegd in het Protocol Uniforme Inrichting Volmachtketen. Binnen de Samenwerkingsovereenkomst Volmachten tussen verzekeraar en volmacht kunnen op punten afwijkende afspraken gemaakt worden. In dit document worden aanvullende uitzonderingen vastgelegd.

Proces

  • Indien verzekeraar en volmacht gezamenlijk besluiten af te wijken van de productdefinitie en/of het Protocol, dan legt de volmacht deze afspraken schriftelijk vast in deze template. Volmacht en verzekeraar tekenen beiden voor akkoord.
  • Zowel volmacht als verzekeraar kennen een procedure voor het beheer van deze documenten.
  • Zowel volmacht als verzekeraar moeten afspraken rond afwijkingen gedurende de geldigheid van de afspraak kunnen overleggen.

Template vastleggen afwijkingen