Over Stichting Uniforme
Inrichting Volmachtketen

Stichting Uniforme Inrichting Volmachtketen is in 2019 gezamenlijk opgericht door het verbond van verzekeraars en de Nederlandse Vereniging van Gevolmachtigde Assurantiebedrijven (NVGA). De stichting heeft als doel het bijdragen aan de verbetering van de beheersing van de volmachtketen met betrekking tot alle verzekeringen en andere financiële producten en diensten, primair gericht op de in Nederland werkzame dienstverleners en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

chart-charts-contemporary-1851446

Stichtingsbestuur

Het bestuur van de Stichting Uniforme Inrichting Volmachtketen bestaat uit:

  • Maurice Wagenaar – Voorzitter (Nationale-Nederlanden)
  • Marcel van Loon – Secretaris (Centraal Volmachtbedrijf)
  • Jaap de Louw – Penningmeester (Avéro Achmea)
  • Adéle Jeuken – Bestuurslid (a.s.r.)
  • Levent Türkmen – Bestuurslid (SUREbusiness)
  • Stefan Bell – Bestuurslid (VCN)

Programma Uniforme Inrichting Volmachtketen

Vanuit de stichting wordt het programma Uniforme Inrichting Volmachtketen aangestuurd en begeleid. Dit programma draagt zorg voor de realisatie van het plan ‘Uniforme Inrichting Volmachtketen’ waar marktpartijen hun handtekening onder hebben gezet en zoals dit in 2018 is opgeleverd door het Standaardisatie Instituut voor de Verzekeringsindustrie (SIVI). Met dit plan willen alle partijen binnen twee jaar nieuwe randvoorwaarden creëren voor een uniforme inrichting van de volmachtketen.

Het programmateam bestaat uit:

  • Alex de Ruiter – Programmamanager
  • Herman Lenferink – Dataprotocollen & uniforme processen
  • Jeroen Stahlberg – Projectleider / Consultant
  • Daphne Hofhuis – Administratieve ondersteuning

Deelnemers

Aan de stichting Uniforme Inrichting Volmachtketen nemen zowel volmachtgevende verzekeraars als gevolmachtigde assurantiebedrijven deel. Klik hier om u aan te melden als deelnemer van de stichting.