Stichting Uniforme
Inrichting Volmachtketen

Stichting Uniforme Inrichting Volmachtketen draagt bij aan de verbetering van de beheersing van de volmachtketen. Dit doen we onder meer door de datakwaliteit binnen de volmachtketen te verbeteren.

Over Ons

Alle partijen hebben belang bij een goede inrichting van de keten.

Het verbeteren van de kwaliteit van de data in de volmachtketen brengt voor alle deelnemende partijen voordelen mee.  

Verzekeraars

 • Conform vereisten kunnen rapporteren aan toezichthouders (risico’s)
 • Beter kunnen invullen van productmanagement (herverzekering, profiel & rendement)
 • Snelle uitrol van tariefswijzigingen, productbijstelling, nieuwe producten

Gevolmachtigden

 • Efficiënte ondersteuning van verzekeraar bij zijn verplichtingen rond toezicht en bij productbeheer
 • Verlaging van kosten voor het inrichten volmachtproducten en uitwisseling van data tussen software-toepassingen
 • Snelle time to market voor nieuwe producten
 • Beter inzicht in risico’s, profielanalyse, rendementsanalyse
 • Minder uitval Polis & Schade-protocol
 • Up-to-date versie softwarepakket
 • Snelle uitrol tariefswijzigingen, productbijstelling, acceptatierichtlijnen en nieuwe producten
 • Lagere ontwikkel- en inrichtingskosten door standaardisering
 • Lagere herverzekeringskosten
 • Veronderstelde verbetering risk appetite

Softwareleveranciers

 • Duidelijke en uniforme uitgangspunten voor de inrichting van volmachtproducten
 • Meer mogelijkheden om standaard ingerichte processen aan gevolmachtigden aan te kunnen bieden
 • Meer stimulans bij gevolmachtigden om actuele releases op te volgen

Meldt u aan als deelnemer van de stichting

Deelnemer worden

Laatste Nieuws
& Updates

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief
en blijf op de hoogte.

INSCHRIJVEN

Vragen of
Opmerkingen?

Gebruik het contactformulier.

Pythagoraslaan 101
3584 BB Utrecht
KVK: 75863014