Privacyverklaring

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe Stichting Uniforme Inrichting Volmachtketen omgaat met de verwerking en het beheer van persoonsgegevens. Dit in lijn met hetgeen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is bepaald. Zo wordt onder meer aangegeven welke persoonsgegevens worden verzameld en voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt.

Contactgegevens

Onze contactgegevens zijn:

Adres: Pythagoraslaan 101, 3584 BB te Utrecht
E-mail: info@suiv.nl
KVK: 75863014
NL63 INGB 0009 5670 63

Vastleggen en verwerken van persoonsgegevens

Stichting Uniforme Inrichting Volmachtketen verwerkt persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/ of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Wij leggen de volgende gegevens vast of kunnen deze gegevens vastleggen:

Voor- en achternaam
Telefoonnummer
E-mailadres
IP-adres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@suiv.nl, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Waarom we gegevens nodig hebben

Stichting Uniforme Inrichting Volmachtketen verwerkt uw persoonsgegevens om u te kunnen bellen en mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. 

Bewaartermijn van persoonsgegevens

Stichting Uniforme Inrichting Volmachtketen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn is vijf jaar. Wanneer u aangeeft dat u niet meer in onze database wilt staan, zullen wij uw gegevens verwijderen.

Delen met anderen

Stichting Uniforme Inrichting Volmachtketen verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hierover kunt u altijd contact met ons opnemen. 

Beveiliging van persoonsgegevens

Stichting Uniforme Inrichting Volmachtketen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om te voorkomen dat iemand ongeoorloofde toegang tot de gegevens krijgt, deze kan aanpassen, openbaar kan maken of ervoor kan zorgen dat de gegevens verloren gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Vragen

Vragen of klachten op het gebied van privacy kunt u stellen via info@suiv.nl.