Distributie AFD-definities via AFD Online Samenstellen

De SIVI-dienst AFD Online Samenstellen (AOS) is uitgebreid met de functionaliteit om vanuit AOS de AFD-definities (geautomatiseerd) op te halen.

Inzien en downloaden beschikbare AFD-definities

De AFD-definities die door alle aan SUIV-deelnemende verzekeraars zijn en nog worden opgesteld zijn vanaf nu zichtbaar in AOS. Alle aan SUIV-deelnemende volmachten en systeemhuizen, en softwareleveranciers kunnen deze AFD-definities inzien en downloaden in AOS wanneer de betreffende verzekeraar haar AFD-definities als downloadbaar heeft aangemerkt. Verzekeraars dienen dit zelf aan te passen in AOS. Ook bestaat de mogelijkheid om de AFD-definities geautomatiseerd op te halen uit AOS d.m.v. een API wanneer de verzekeraar deze downloadbaar heeft gesteld.

Lees hier de informatie terug die u van ons heeft ontvangen