AFD Online Samenstellen uitgebreid met meldingsformulier voor bevindingen AFD-definities

Om het melden en afhandelen van bevindingen op gepubliceerde AFD-definities eenvoudiger en efficiënter te maken is AFD Online Samenstellen (AOS) uitgebreid met nieuwe functionaliteit. 

Bent u een gebruiker van AFD-definities

Gebruikt u standaard ingerichte producten binnen uw software, dan moet u de bevindingen melden bij uw leverancier. De functie om bevindingen te melden is bedoeld voor partijen die ook daadwerkelijk zelf de AFD-definitie gebruiken. Dit zijn o.a. systeemhuizen, overige softwareleveranciers, volmachten die eigen software ontwikkelen of volmachten die op basis van AFD-definities zelf hun systeem inrichten. 

U kunt voortaan eventuele bevindingen over een gepubliceerde AFD-definitie melden binnen het register van AOS bij de organisatie die de AFD-definitie heeft gepubliceerd. Zoek de betreffende AFD-definitie en klik vervolgens op het envelop-icoon. Hierbij is het ook mogelijk om (scherm-)afbeeldingen toe te voegen. Wanneer de status van een melding wijzigt, krijgt u hiervan per e-mail een afschrift.

Bent u eigenaar van AFD-definities

Nadat een bevinding is aangemaakt ontvangen binnen uw organisatie de gebruikers met de certificeer- en publiceerrechten een notificatie via e-mail. Gebruikers kunnen zich individueel uitschrijven voor deze mailnotificaties. (Denkt u eraan om binnen uw organisatie duidelijke afspraken te maken wie deze meldingen vervolgens gaat afhandelen.) 

Voor het afhandelen van de bevindingen is een workflow ingericht. Via het AOS menu-item “Overzicht meldingen” zijn de open- en gesloten meldingen in te zien. Het scherm bevat een simpele workflow waarmee de status van bevindingen is in te stellen. Geef in het opmerkingenveld altijd aan wat uw actie is geweest. Wanneer de status van een bevinding wijzigt, krijgt de indiener van de melding hiervan per e-mail een afschrift.

Quick Start Guide

In de Quick Start Guide vindt u op sheet 30 t/m 32 de instructies voor het plaatsen, beheren en verwerken van meldingen in AOS.

Vanaf 3 maart alleen meldingen online

Meldingen die tot 3 maart gedaan via het huidige meldingsformulier of zijn gemeld via afd@suiv.nl worden nog via het oude proces afgehandeld. U hoeft deze niet opnieuw te melden.  Nieuwe meldingen kunnen alleen nog gedaan worden via AOS.

Meer weten?

Hieronder ziet u enkele afbeeldingen van de nieuwe meldingsfunctionaliteit in AOS. Heeft u toch nog vragen? Kijk dan op www.sivi.org/afd-online-samenstellen