Ondersteuning gevolmachtigden

Toelichting bij zelf inrichten van een volmachtproduct

De toelichting hieronder geeft een overzicht van de aandachtspunten op het moment dat u niet de standaard op AFD-definities gebaseerde afhandeling binnen systeemhuizen volgt. Dit kan zijn als:

  1. Uw een volmachtproduct heeft ontwikkeld dat zo specifiek is dat het systeemhuis hiervoor geen ondersteuning aanbiedt.
  2. U er voor kiest niet aan te sluiten bij de standaard inrichting die de systeemhuizen op basis van AFD-definities bieden.
  3. Uw organisatie zelf een volmacht administratiesysteem heeft ontwikkeld.

In deze gevallen moet u zelf een reeks van maatregelen nemen om te voldoen aan het Protocol Uniforme Inrichting Volmachtketen. In welke mate de in de toelichting genoemde aandachtspunten geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn hangt af van de hierboven beschreven situatie (1, 2 of 3) en bij (1) en (2) aanvullend het systeemhuis voor uw organisatie. Voor vragen kunt u contact opnemen met SUIV of met uw systeemhuis.

Template voor eigen planning

In deze Excel treft u een concept projectplanning aan. Wij hebben de veelvoorkomende activiteiten die uitgevoerd moeten worden tijdens het traject reeds voor u vermeld. Uiteraard kun u hier stappen aan toevoegen indien die voor uw specifieke situatie van toepassing zijn. Door alle van belangzijnde activiteiten op deze wijze toe te voegen aan de planning krijgt u een compleet beeld van alle stappen die uitgevoerd dienen te worden gedurende het traject. Vervolgens kunt u de planning gebruiken om de tijdige uitvoering van alle activiteiten te bewaken.

Periodieke rapportage voortgang

Graag ontvangen wij van elke gevolmachtigde in de laatste week van iedere maand een beknopte rapportage van de voortgang ten aanzien van het omzetten van de portefeuilles. Houdt er bij uw totale planning rekening mee dat uw hele portefeuille voor wat betreft de particuliere en eenvoudige zakelijke producten moet zijn omgezet voor 31-12-2021. Wij nemen regelmatig even contact met u op om de voortgang en eventuele bijzonderheden te bespreken.