Ondersteuning gevolmachtigden

Toelichting bij zelf inrichten van een volmachtproduct

De toelichting hieronder geeft een overzicht van de aandachtspunten op het moment dat u niet de standaard op AFD-definities gebaseerde afhandeling binnen systeemhuizen volgt. Dit kan zijn als:

  1. Uw een volmachtproduct heeft ontwikkeld dat zo specifiek is dat het systeemhuis hiervoor geen ondersteuning aanbiedt.
  2. U er voor kiest niet aan te sluiten bij de standaard inrichting die de systeemhuizen op basis van AFD-definities bieden.
  3. Uw organisatie zelf een volmacht administratiesysteem heeft ontwikkeld.

In deze gevallen moet u zelf een reeks van maatregelen nemen om te voldoen aan het Protocol Uniforme Inrichting Volmachtketen. In welke mate de in de toelichting genoemde aandachtspunten geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn hangt af van de hierboven beschreven situatie (1, 2 of 3) en bij (1) en (2) aanvullend het systeemhuis voor uw organisatie. Voor vragen kunt u contact opnemen met SUIV of met uw systeemhuis.

Heeft u een vraag?