Ondersteuning gevolmachtigden

Template voor eigen planning

In deze Excel treft u een concept projectplanning aan. Wij hebben de veelvoorkomende activiteiten die uitgevoerd moeten worden tijdens het traject reeds voor u vermeld. Uiteraard kun u hier stappen aan toevoegen indien die voor uw specifieke situatie van toepassing zijn. Door alle van belangzijnde activiteiten op deze wijze toe te voegen aan de planning krijgt u een compleet beeld van alle stappen die uitgevoerd dienen te worden gedurende het traject. Vervolgens kunt u de planning gebruiken om de tijdige uitvoering van alle activiteiten te bewaken.

Periodieke rapportage voortgang

Graag ontvangen wij elke 8 weken van u een beknopt overzicht met de status van de omzetting voor uw kantoor. De basis is een overzicht van alle producten die u in volmacht voert. Wij vragen u om tenminste een planning van 8 weken op te leveren. Houdt er bij uw totale planning rekening mee dat uw hele portefeuille moet zijn omgezet voor 31-12-2021. Wij nemen regelmatig even contact met u op om de voortgang en eventuele bijzonderheden te bespreken.

Uitvraag aanvullende software

In deze Excel vindt u een overzicht van de partijen die wij inmiddels vanuit het programma hebben gesproken. Maakt u gebruik van een van deze partijen? Vermeldt u dit dan door een kruisje te zetten in ‘kolom c’ achter de betreffende softwareleverancier(s). Mist u een softwareleverancier in dit overzicht? Dan kunt u deze ook in dit tabblad toevoegen, zodat wij met deze partij contact kunnen opnemen. Heeft u zelf een toepassing ontwikkeld? Wilt u deze dan ook toevoegen op dit tabblad. Vul daarbij s.v.p. ook een korte omschrijving in van de functionaliteit die deze toepassing biedt.

Wij publiceren op deze website maandelijks een overzicht om u op hoofdlijnen inzicht te bieden of de software en/of services klaar zijn voor de werkwijze die vanuit het Programma Uniforme Inrichting Volmachtketen wordt geïntroduceerd. Daarnaast wordt een indicatie gegeven van de eventuele impact voor u bij het gebruik van deze software en/of services. Klik hier om naar dit overzicht te gaan.