Eenduidige registratie van Hoedanigheid

In dit traject staat Hoedanigheid voor de duiding van de hoofdactiviteiten en de nevenactiviteiten van een organisatie. Een grote groep verzekeraars en volmachten gebruikt eigen coderingen die lang niet altijd op elkaar zijn af te beelden of in elkaars verlengde liggen. Dit resulteert vervolgens in fouten binnen rapportages, onnodige kosten bij verwerking door volmacht en/of uitvraag bij de klant en onduidelijkheid bij de klant. De doelstelling binnen het Programma Uniforme Inrichting Volmachtketen is om te komen tot een eenduidige registratie van Hoedanigheid binnen de volmachtketen.

SBI-AFD Hoedanigheid

Voor de eenduidige registratie van Hoedanigheid is gekozen voor nieuwe aanpak in een hybride model: SBI-AFD Hoedanigheid. Hierbij breidt SIVI de SBI-codering waar nodig uit met een branche specifieke AFD-codering. Hierbij zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

  • De codering van de Hoedanigheid en de omschrijving zijn geen onderscheidende gegevens voor volmacht of verzekeraar. Wat partijen met de codering doen in relatie tot bijvoorbeeld acceptatie en premiestelling is wel concurrentieel.
  • Binnen de gehele volmachtketen hanteren alle partijen 1 systematiek voor de codering van Hoedanigheid voor hoofdactiviteit en nevenactiviteiten.
  • De codering van Hoedanigheid is hiërarchisch opgebouwd. Waar het voor de ene partij gewenst is verdieping aan te brengen is het voor de andere partij mogelijk een abstractere classificatie te gebruiken.
  • Alle partijen die de codelijst toepassen hebben de mogelijkheid om toevoegingen aan te vragen.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is verantwoordelijk voor de Standaard Bedrijfsindeling (SBI). De SBI komt mede tot stand op basis van internationale afspraken en is geïntroduceerd om statistische onderzoeken/rapportages te kunnen maken.

De SBI-AFD Hoedanigheid codelijst maakt het mogelijk om zowel aan te sluiten bij een zeer gangbare indeling en tegelijk op onderdelen verfijningen aan te brengen, noodzakelijk voor onder andere verzekeringen. Op deze wijze borgt SIVI dat alle partijen uit de voeten kunnen met de coderingen en het neemt de noodzaak weg voor partijen om eigen coderingen te hanteren. De codelijst SBI-AFD Hoedanigheid maakt deel uit van de door SIVI beheerde gegevensstandaard AFD. Conform de werkafspraken voor het AFD kan men uitbreidingen aanvragen. Verzekeraars en/of volmachten kunnen zelf bepalen welke subset van de SBI-AFD Hoedanigheid codering van toepassing is voor een product.

De SBI-AFD Hoedanigheid codering is hiërarchisch opgebouwd. Waar het voor de ene partij gewenst is verdieping aan te brengen moet het voor de andere partij mogelijk zijn een abstractere classificatie te gebruiken.

Vanaf 1 augustus 2021 publiceert SIVI maandelijks de SBI-AFD Hoedanigheid codelijst. Het onderstaande voorbeeld illustreert de systematiek:

Alle partijen die de SBI-AFD codelijst Hoedanigheid toepassen hebben de mogelijkheid om toevoegingen aan te vragen. Stuur het volledig ingevulde aanvraagformulier naar support@sivi.org.

Op https://www.sivi.org/standaarden/sbi-afd/ vindt u meer informatie terug en kunt u de volgende documenten downloaden:

  • Een inhoudelijke toelichting op de SBI-AFD Hoedanigheid codelijst.
  • Een zipbestand met de JSON bestanden voor de codelijst.
  • Een XLS template waarmee u toevoegingen aan kan vragen.