AFD-definities

Voor het vastleggen en communiceren van productdefinities is door SIVI de AFD-definitie Standaard ontwikkeld. Binnen de werking van het Protocol Uniforme Inrichting Volmachtketen is het gebruik van deze standaard verplicht voor het vastleggen en uitwisselen van productdefinities.

In de AFD-definities geeft de verzekeraar aan welke gegevens minimaal aangeleverd moeten worden voor product vanuit de volgende perspectieven:

  1. Noodzakelijk voor toezicht (Solvency, IFRS, etc.)
  2. Noodzakelijk voor de rapportage aan herverzekeraars
  3. Nodig voor premieberekening
  4. Nodig voor acceptatie (als VPI acceptatie)
  5. Nodig voor polisopmaak

Overzicht gepubliceerde AFD-definities

Een overzicht van de gepubliceerde AFD-definities vindt u op deze pagina onder het kopje Direct naar. Klik op de link en op de SIVI-webpagina waar u vervolgens heen wordt geleid vindt u het overzicht onder het kopje Downloads.

Instructie en templates

De eerste stap in het ontwikkelen van een AFD-definitie is het vaststellen van de specificaties voor de AFD-definities. Om te helpen bij het vaststellen van de specificaties zijn Excel-templates ontwikkeld en een bijbehorende instructie. De instructie bevat twee methodieken: formularia en VPI.

De instructies gaan er van uit dat u gebruik maakt van de templates. Er is een template per (hoofd)branche. De Excel-templates maken de vervolgstappen minder bewerkelijk en minder foutgevoelig. Daarnaast kunnen de templates gebruikt worden als de interne documentatie.

U vindt de templates en meer informatie op de SIVI-webpagina AFD Online Samenstellen. De link naar deze pagina vindt u onder het kopje Direct naar.

Heeft u een vraag over AFD-definities?