AFD-definities

Voor het vastleggen en communiceren van productdefinities is door SIVI de AFD-definitie Standaard ontwikkeld. Binnen de werking van het Protocol Uniforme Inrichting Volmachtketen is het gebruik van deze standaard verplicht voor het vastleggen en uitwisselen van productdefinities. U vindt meer informatie over de AFD-definitie Standaard hier.

U vindt het volgende op deze pagina:

  • Overzicht voortgang en beschikbare AFD-definities
  • Specificatie AFD-definities vaststellen
  • AFD Online Samenstellen
  • Instructie opstellen specificatie AFD-definitie
  • Templates specificatie AFD-definitie
  • Voortgang AFD-definities

Eventuele vragen en/of opmerkingen over deze webpagina kunt u sturen naar afd@suiv.nl.

Overzicht voortgang en beschikbare AFD-definities

Overzicht voortgang AFD-definities per 24-09-2020

Overzicht beschikbare AFD-definities per 24-09-2020

Specificatie AFD-definities vaststellen

De eerste stap in het ontwikkelen van een AFD-definitie is het vaststellen van de specificaties voor de AFD-definities. Om te helpen bij het vaststellen van de specificaties zijn Excel-templates ontwikkeld en een bijbehorende instructie. De instructie bevat twee methodieken: formularia en VPI.

De Excel-templates maken de vervolgstappen minder bewerkelijk en foutgevoelig. Daarnaast kunnen de templates gebruikt worden als de interne documentatie.

De templates en instructie vindt u onder aan deze pagina.

AFD Online Samenstellen

In april heeft SIVI een grote mijlpaal bereikt door de tool AFD Online Samenstellen (AOS) beschikbaar te stellen aan de branche. De tool is zo ingericht dat aan de hand van functies, AFD-berichtschema’s en verbandscontroles kunnen worden opgesteld, welke geheel voldoen aan de specificatie van de AFD-definitie Standaard. Met behulp van de productspecificaties in Excel zijn deze gemakkelijk in te lezen in de tool.

Vanuit het Programma Uniforme Inrichting Volmachtketen wordt momenteel gezorgd voor certificering van AFD-definities bij SIVI. Uiteindelijk zullen de verzekeraars ook zelf gaan certificeren in de SIVI-Certificeringstool.

Om gebruik te maken van AOS dient u een account aan te maken.

Klik hier voor meer informatie over het aanmaken van een account. U ontvangt een e-mailbevestiging wanneer u aanvraag is geaccordeerd.

Ondersteuning voor AFD Online Samenstellen

SIVI geeft in een aantal video’s uitleg over de AFD-definitie Standaard en de tool AFD Online Samenstellen.

AFD-definitie Standaard

In onderstaande video geeft SIVI-consultant Irene Deen-Tai uitleg over de AFD-definitie Standaard. Wat is de AFD-definitie Standaard en waartoe dient deze?

AFD-definitie Standaard

Instructie AFD Online Samenstellen

In de volgende video’s geeft SIVI-consultant Danny Schaapherder uitleg over het gebruik van de tool AFD Online Samenstellen.

  1. Aanmaken en importeren AFD-definitie
  2. Configureren AFD-definitie
  3. Aanmaken Verbandscontrole
  4. Exporteren AFD-definitie

De tooling AOS zelf vindt u op https://portal.sivi.org/.

Meer informatie over AFD Online Samenstellen treft u aan op de website van SIVI. Hier is ook de Quick Start Guide voor AFD Online Samenstellen te vinden.

Instructie opstellen specificatie AFD-definitie

In deze instructie staat stap voor stap uitgelegd hoe een specificatie AFD-definitie tot stand komt.

Templates specificatie AFD-definitie

In onderstaande lijst zijn de verschillende templates opgenomen.

Op het tabblad ‘Toelichting & Leeswijzer’ staat verder uitgelegd hoe om te gaan met de specificatie AFD-definitie.

 

Alle particuliere aansprakelijkheidsverzekeringen

Bromfiets, snorfiets, elektrische fiets, etc.

(Sta-, toer-)caravan en vouwwagen

Inboedel, glas, kostbaarheden, kunst

Personenauto, motor, kampeerauto, aanhanger, oldtimer

Alle particuliere ongevallenverzekeringen

Opstal, vakantiewoning, bijgebouw, glas

Alle vaartuigen voor particuliere doeleinden

Alle particuliere rechtsbijstandsverzekeringen

Alle reisverzekeringen (doorlopend en aflopend)