Werkgroep Datakwaliteit

Het verbeteren van datakwaliteit is één van de topissues binnen de volmachtmarkt. Naast het programma ‘Uniforme Inrichting Volmachtketen’ loopt er een hands-on-traject waarin de focus ligt op het monitoren en verbeteren van datakwaliteit door verzekeraars en volmachten. Deze werkgroep bestaat uit verzekeraars en NGVA-gevolmachtigden en wordt ondersteund vanuit Market Scan.

Zowel verzekeraars als gevolmachtigden hebben er belang bij dat de kwaliteit van data waar mogelijk zo snel mogelijk verbetert. Market Scan heeft daarom in opdracht van de werkgroep de Datakwaliteit Monitor Volmachten (DMV) ontwikkeld. Dat is een tool waarmee de kwaliteit van de door de gevolmachtigden aangeleverde data aan verzekeraars gemonitord kan worden. Het dashboard moet de huidige werkwijze flink aanscherpen en het hele proces vereenvoudigen. De DMV maakt het mogelijk om op een eenvoudige en gebruiksvriendelijke manier inzicht te krijgen in de aard en samenstelling van de waargenomen issues om deze vervolgens op te kunnen lossen.

De werkgroep bestaat uit de volgende leden/partijen:

  • Kim Huijberts (a.s.r. – voorzitter)
  • André Buitenhek (Nationale-Nederlanden)
  • Rob Kersten (Avéro)
  • Emile Gabriel (De Goudse)
  • Peter Reilman (One Underwriting)
  • Roel Stevens (Cumela)
  • Alwien Geerts (AGEVO Assurantiën)
  • Patrick de Jong (Voogd & Voogd)
  • Joop Vullers (Solera)
  • Alex de Ruiter (SUIV)

De werkgroep organiseert regelmatig sessies waarin gevolmachtigden met ondersteuning vanuit Market Scan en de werkgroep aan de slag kunnen om ter plekke issues op te lossen in hun administratie. Meld je aan voor de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven en om je aan te kunnen melden voor deze sessies.

Meer informatie over de DMV kun je vinden op de website van Market Scan.

Wil je meer weten over over het hands-on-traject? Stel je vraag via info@suiv.nl.