AFD Online Samenstellen

Tool om eenvoudig AFD-definities samen te stellen

Om het gebruik van de AFD-definitie standaard te ondersteunen biedt SIVI (kosteloos) de toepassing ‘AFD Online Samenstellen’ (AOS) aan. De toepassing is zo ingericht dat aan de hand van functies, AFD-berichtschema’s (XSD) kunnen worden opgesteld, die geheel voldoen aan de specificatie van de AFD-definitie standaard. Daarnaast is een editor aanwezig voor het opstellen van verbandscontroles welke in de output automatisch worden omgezet naar een XPath-library.

 

Importeren, onderhouden en certificeren

De tool ondersteunt het importeren van .csv-bestanden waardoor de invoer van een AFD-definitie flink kan worden versneld. Na de invoer van de definities van een product of service kan de AFD-definitie worden onderhouden vanuit deze toepassing. Een opgestelde AFD-definitie kan vervolgens binnen dezelfde toepassing worden gecertificeerd en gepubliceerd in het SIVI-register voor gecertificeerde schema’s.

 

Gebruikersrechten

Binnen AOS kan een gebruiker twee verschillende rollen krijgen. Naast de standaardrechten voor het aanmaken en beheren van AFD-definities is het ook mogelijk extra rechten te krijgen om namens de organisatie waartoe de gebruiker behoort, ook AFD-definities te certificeren en te publiceren. Hieronder valt ook het beheer van de AFD-definities in het register. Gebruikers met de “Certificeer- en publiceerrechten” krijgen hiertoe extra menuopties binnen de tool. Zie hoofdstuk 17 en 18 van de quick start guide.

Om de Certificeer- en publiceerrechten te krijgen dient de betreffende gebruiker te zorgen voor een getekend toestemmingsformulier. Een volledig ingevuld en getekend formulier kan worden gezonden aan: support@sivi.org. SIVI zorgt dat een compleet verzoek binnen twee werkdagen wordt afgehandeld.

 

Machtiging

Het is mogelijk het opstellen en het beheren van AFD-definities uit te besteden aan derden. De tool ondersteunt dit door het gebruik van de individuele machtigingsfunctie. Hiermee zijn specifieke gebruikers van een andere organisatie individueel te machtigen om namens uw organisatie AFD-definities op te stellen en te beheren. Hiervoor maakt u gebruik van het machtigingsformulier gebruik door derden. U kunt dit ingevuld retour sturen naar support@sivi.org.

 

Online workshop Opstellen AFD-definities

SIVI organiseert periodiek de workshop Opstellen AFD-definities. Tijdens deze online workshop wordt u bijgepraat over wat AFD en de AFD-definitiestandaard is, welke tools SIVI ter beschikking stelt, wordt een uitgebreide demo van AOS gegeven en is er gelegenheid zelf te oefenen met AOS. Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Voor geplande data voor de workshops klikt u hier. Aanmelden voor deelname kan door een e-mail te sturen naar support@sivi.org. Vermeld hierin naast uw contactgegevens ook uw datumvoorkeur. U ontvangt uiterlijk een week voor aanvang een uitnodiging met daarin ook de Microsoft Teams-link voor het bijwonen van de workshop.

 

Video’s

Onder ‘Video’s’ vindt u diverse filmpjes waarin uitleg wordt gegeven over wat de de AFD-definitie Standaard precies is en waartoe deze dient. Tevens treft u enkele video’s aan waarin uitleg wordt gegeven over het gebruik van de tool AFD Online Samenstellen (AOS). Een opgestelde AFD-definitie kan vervolgens binnen dezelfde toepassing worden gecertificeerd en gepubliceerd in het SIVI-register voor gecertificeerde schema’s. U vindt meer informatie op de pagina AFD Berichtcertificering van SIVI. U kunt ook direct naar het online handboek AFD-berichtcertificering.