Artikel GA Magazine april 2024: Volmachtplein onder SUIV biedt meer zekerheid voor de toekomst

De regie over Volmachtplein, de applicatie waar het Werkprogramma Risicobeheersing Volmachten op draait, is per
1 januari van dit jaar overgedragen aan de Stichting Uniforme Inrichting Volmachtketen. Marcel van Loon en Maurice Wagenaar, die beiden bestuurslid zijn van SUIV, en programmamanager Alex de Ruiter geven in dit artikel uit het GA Magazine van april 2024 antwoord op diverse vragen over deze verandering.

Lees het hele artikel hier.