Autorisatie downloaden AFD-definities uit AOS-register

Oude situatie

Tot voor kort had een eigenaar van AFD-definities niet de mogelijkheid te bepalen welke organisaties de gepubliceerde AFD-definities uit het AOS-register mochten downloaden. De eigenaar kon per AFD-definitie aangeven deze downloadbaar was en de software zorgt ervoor dat Verzekeraars onderling niet konden downloaden.

Nieuwe situatie

Sinds AOS-update 2022-2 (20-6-2022) is het mogelijk dat de eigenaar van een AFD-definitie zelf bepaalt welke organisatie(s) gemachtigd zijn om AFD-definities te downloaden uit het AOS-register. De ingeregelde machtiging geldt zowel voor het AOS-register in de portal als voor de AOS-API.

De instellingen zijn direct actief na het opslaan. Zolang een organisatie de nieuwe autorisatiemodule niet gebruikt blijft de oude situatie van kracht.

Let op: De machtiging werkt alleen voor AFD-definities die de tag SUIV of SUIV-COMBI of SUIV-EP bevatten. AFD-definities met andere of zonder tags zijn voor iedereen downloadbaar, uiteraard alleen als de switch downloadbaar op J staat.

Een AOS-gebruiker met certificeer- en publiceerrechten regelt de toegang in een nieuw aanvullend beheerscherm. De bestaande manier om een AFD-definitie als downloadbaar aan te merken blijft gehandhaafd.

Inregelen machtigingen

Uitgangspunt bij onderstaande stappen is dat AFD-definities (met SUIV-tags) gepubliceerd zijn in het AOS-register.

1. Kies Menu à Beheer schema’s

2. Kies de gele knop Beheer downloadmachtigingen

3. Geef per organisatie aan of het toegestaan is de AFD-definities met SUIV-tags te downloaden.

4. Kies vervolgens onderaan de lijst voor Opslaan

Bij de eerste keer opslaan wordt een waarschuwing getoond dat vanaf dat moment alleen de ingestelde organisaties gemachtigd zijn om AFD-definities (met SUIV-tags) te downloaden.

Heeft u vragen?

Dan kunt u deze stellen via support@sivi.org.