Bestuurswijzigingen en ontwikkelingen SUIV

De Stichting Uniforme Inrichting Volmachtketen is vier jaar geleden opgericht als vehikel voor de implementatie van het Programma Uniforme Inrichting Volmachtketen. Het doel van de stichting is om vanuit een nadrukkelijke gezamenlijkheid (verzekeraars en gevolmachtigden) vorm te geven aan dit programma. Inmiddels is duidelijk dat het thema Uniforme Inrichting Volmachtketen een doorlopend thema is. De stichting blijft daarom ook in de toekomst actief.

In september 2019 is op initiatief van het Verbond van Verzekeraars en de Nederlandse Vereniging van Gevolmachtigde Assurantiebedrijven (NVGA) de Stichting Uniforme Inrichting Volmachtketen (SUIV) opgericht. Initieel als vehikel voor de implementatie van het Programma Uniforme Inrichting Volmachtketen met als doel om vanuit een nadrukkelijke gezamenlijkheid (verzekeraars en gevolmachtigden) vorm te geven aan de regie en financiering van dit programma.

De afgelopen jaren is gebleken dat het bestaan van SUIV, waarin verzekeraars en gevolmachtigden op basis van gelijkwaardigheid zijn vertegenwoordigd, van grote toegevoegde waarde is voor de volmachtketen. Vernieuwing binnen de volmachtketen op basis van nieuwe technologieën, wetgeving, toezicht en voortschrijdend inzicht is van alle dag. Het succesvol en effectief vormgeven, implementeren en monitoren van processen binnen de volmachtketen vereist doorlopende aandacht en afstemming met en tussen ketenpartijen. Het thema Uniforme Inrichting Volmachtketen is dus een doorlopend thema. Met het Programma Uniforme Inrichting Volmachtketen in de laatste fase is besloten SUIV een blijvend karakter te geven.

Vanwege het nieuwe doorlopende karakter van SUIV is besloten het stichtingsbestuur te versterken met twee nieuwe bestuursleden. Hiertoe zijn als nieuwe bestuursleden benoemd Stefan Bell en Adéle Jeuken.

Aanvullend zijn er twee wijzigingen in de bezetting van het SUIV-bestuur. Jorg Roodbeen (Secretaris) heeft zich na het verstrijken van zijn eerste termijn als bestuurder niet herkiesbaar gesteld voor een tweede termijn. Levent Türkmen is zijn opvolger. Ook Maurice Koopman (Voorzitter) heeft aangegeven zich niet verkiesbaar te zullen stellen voor een tweede termijn. Maurice Wagenaar volgt hem op. 

Het stichtingsbestuur van SUIV bestaat hiermee per juni 2023 uit de volgende personen:

Maurice Wagenaar – Voorzitter (Nationale-Nederlanden)

Marcel van Loon – Secretaris (Centraal Volmachtbedrijf)

Jaap de Louw – Penningmeester (Avéro Achmea)

Levent Türkmen – Bestuurslid (SUREbusiness)

Adéle Jeuken – Bestuurslid (a.s.r.)

Stefan Bell – Bestuurslid (VCN)