Briefing wijzigingen NVGA-protocollen Polis, Schade en Financieel

Het NVGA-protocol heeft als doel volmachtgevers inzicht te geven in de volmacht portefeuilles van gevolmachtigde agenten, om verzekerde risico’s te beheersen en om daarover te rapporteren aan de toezichthoudende instanties.

Het NVGA-protocol Polis, Schade en Financieel is uitgebreid met een aantal attributen. De redenen voor de uitbreidingen zijn:

  1. Aansluiting bij het Protocol Uniforme Inrichting Volmachtketen(PUIV). 
  2. Opleveren correcte Solvency rapportages door verzekeraars.
  3. Bedrijfsregeling Directe Schadeafhandeling die in gaat per 1 juli 2021. 

In de notitie van SIVI die u hier kunt downloaden worden de wijzigingen beschreven en wordt een extra toelichting gegeven op bepaling van het tekenjaar.