Distributie AFD-definities via AFD Online Samenstellen

Onlangs is de SIVI-dienst AFD Online Samenstellen (AOS) uitgebreid met de functionaliteit om vanuit AOS de AFD-definities (geautomatiseerd) op te halen. In dit bericht geven wij u hier graag een toelichting op.

Inzien en downloaden beschikbare AFD-definities

De AFD-definities die door alle aan SUIV-deelnemende verzekeraars zijn en nog worden opgesteld zijn vanaf nu zichtbaar in AOS. Alle aan SUIV-deelnemende volmachten en systeemhuizen, en softwareleveranciers kunnen deze AFD-definities inzien en downloaden in AOS wanneer de betreffende verzekeraar haar AFD-definities als downloadbaar heeft aangemerkt. Verzekeraars dienen dit zelf aan te passen in AOS. Ook bestaat de mogelijkheid om de AFD-definities geautomatiseerd op te halen uit AOS d.m.v. een API wanneer de verzekeraar deze downloadbaar heeft gesteld.

Notificatie bij nieuwe- of aangepaste AFD-definities

Om op de hoogte te blijven van nieuw gepubliceerde AFD-definities moeten systeemhuizen, softwareleveranciers en volmachten zich aanmelden voor de notificatiemail binnen AOS. Zorgt u er indien dit voor u van toepassing is dus voor dat de juiste afdeling of personen binnen uw organisatie van deze notificatie gebruik gaan maken.

Handleidingen en instructies

Op de AOS-pagina van de SIVI-website vindt u de handleiding, Quick start guides en de release notes terug. De instructie voor het gebruik van de API vindt u daar ook terug. 

In Q1 2022 stoppen we met de handmatige distributie van AFD-definities

Deze nieuwe functionaliteit in AOS gaat de handmatige distributie (per mail) van de AFD-definities zoals u dit nu van ons gewend bent vervangen. Voorlopig blijven we beide werkwijzen naast elkaar gebruiken, zodat u voldoende tijd heeft om uw processen in te richten op de nieuwe distributiemethode. Wij informeren u in december wanneer de handmatige distributie daadwerkelijk eindigt. 

Vragen?

Heeft u inhoudelijke vragen over AFD Online Samenstellen? Dan kunt u deze stellen via het contactformulier op de AOS-pagina. Voor overige vragen kunt u contact met ons opnemen via afd@suiv.nl.