AFD-definities voor door de gevolmachtigde zelf ontwikkelde producten

Inmiddels zijn door de verzekeraars de AFD-definities van alle particuliere producten opgeleverd en zijn we goed op weg met de AFD-definities van de zakelijke producten. Het traject dat we nu ingang zetten is het opstellen van AFD-definities voor producten die een gevolmachtigde zelf heeft ontwikkeld. 

Heeft u als gevolmachtigde eigen ontwikkelde producten?

Bij de afhandeling van producten volgt SUIV de PARP-indeling en onderscheiden we de volgende categorieën:

  1. 100% standaard maatschappijproduct
  2. Aangepast 100% standaard maatschappijproduct
  3. Eigen door gevolmachtigde ontwikkeld product

Stel vast welke ‘eigen producten’ u binnen uw portefeuille hebt en toets dit bij de betreffende verzekeraar. Voor deze eigen producten dient u als gevolmachtigde zelf de AFD-definitie op te stellen. De AFD-definitie die u zelf opstelt moet uiteindelijk worden geaccordeerd door de verzekeraar (of leidende verzekeraar op de pool). Op www.suiv.nl/adf-definities vindt u meer informatie terug rond het opstellen van AFD-definities.

Online workshop voor het opstellen van AFD-definities

Om u op gang te helpen organiseert SIVI workshops over het gebruik van AFD en het opstellen van AFD-definities. Kijk voor de beschikbare data en tijdstippen op www.sivi.org/afd-online-samenstellen. Aanmelden voor deelname kan door een e-mail te sturen naar support@sivi.org. Vermeld hierin naast uw contactgegevens ook uw datumvoorkeur. De workshops vinden online plaats. U ontvangt uiterlijk een week voor aanvang een uitnodiging met daarin de Microsoft Teams-link voor het bijwonen van de workshop.

Goed voorbereid beginnen

Alvorens te starten met het opstellen van AFD-definities voor eigen producten is het belangrijk dat u enige ervaring hebt opgedaan met het gebruik van AFD-definities binnen uw omgeving. Indien dit niet het geval is, kunt u bijvoorbeeld meekijken met collega’s die zich bezighouden met de reguliere omzettingstrajecten binnen uw organisatie.
Wij raden u aan om altijd de SIVI workshop te volgen. Ga direct na de workshop met de definities aan de slag, zodat u direct het geleerde in praktijk kan brengen. Meldt u dus pas aan voor de workshop als u zeker weet dat u daarna meteen tijd hebt om dit op te pakken.

Kom samen met een collega

Neem als het enigszins mogelijk is met z’n tweeën deel aan de workshop. Dan kunt u samen aan de slag en met elkaar overleggen.

Afstemming met uw systeemhuis

De systeemhuizen ANVA, CCS en DIAS hebben elk een eigen benadering rond volmachten met eigen producten. Informeer bij uw systeemhuis naar de instructie die u moet volgen rond de inrichting van uw producten. Een van de aandachtspunten is een juiste registratie van de AFD-definitie naam en het versienummer.