Gewijzigd: opstellen AFD-definities voor combinatieproducten

Een combinatieproduct is een AFD-definitie van Aanbieder A waarbij één (of meerdere) dekking(en) van andere aanbieder(s) zijn toegevoegd. Alleen SIVI maakt AFD-definities voor combinatieproducten aan. Tot voor kort ging de aanmaak van combinatieproducten handmatig. Aanpassingen binnen het hoofdproduct of binnen de aanvullende dekking moesten aan SIVI worden doorgegeven en handmatig in de AFD-definitie van het combinatieproduct worden doorgevoerd. Dat was een inefficiënt proces. Sinds kort kan SIVI binnen AFD Online Samenstellen (AOS) de combinatieproducten koppelen aan het hoofdproduct. Bij een wijziging in de AFD-definitie van het hoofdproduct of een wijziging in de AFD-definitie van de toegevoegde dekking, krijgt SIVI automatisch een melding. Na controle komt deze wijziging automatisch beschikbaar binnen (een nieuwe versie van) de AFD-definitie van het combinatieproduct.

Vanaf 1 september 2022 zijn alle bestaande combinatieproducten binnen AOS gekoppeld aan het hoofdproduct. Inhoudelijk is er geen aanpassing gedaan in de AFD-definitie, alleen de naamgeving is aangepast. Bij een beperkt aantal combinatieproducten liep de versie van het combinatieproduct achter ten opzichte van het hoofdproduct. Dat is nu gelijk gecorrigeerd. Er is geen directe actie noodzakelijk. De AFD-definities van de oude combinatieproducten zijn per 1 september 2022 komen te vervallen. Aanpassingen aan het hoofdproduct of aan de aanvullende dekking worden alleen gepubliceerd binnen de AFD-definities van de nieuwe combinatieproducten.

Een overzicht van de oude en de nieuwe naamgeving van de AFD-definities is bij ons op te vragen via info@suiv.nl.

Bent u een softwareleverancier?
De bij ons bekende softwareleveranciers ontvangen een meer gedetailleerd bericht met daarin een overzicht van de combinatieproducten die actie vereisen.

Bent u verzekeraar?
Er zijn geen acties vanuit verzekeraars noodzakelijk. Binnen de AOS-omgeving ziet u bij de producten waar een combinatieproduct van beschikbaar is. Deze zijn zichtbaar middels een nieuwe functionaliteit: “Toon variant AFD-definitie”. Hierin ziet u welke varianten er als combinatieproduct beschikbaar zijn. (Zie onderstaande afbeelding.)

Bent u gevolmachtigde?
Ook voor gevolmachtigden die combinatieproducten hebben ingericht is er geen directe actie noodzakelijk. Inhoudelijk hebben er geen aanpassingen plaatsgevonden binnen de combinatieproducten. Alleen de naamgeving van de AFD-definitie is aangepast. Houdt u hier bij updates van AFD-definities van de combinatieproducten rekening mee.

Heeft u vragen?

Heeft u vragen naar aanleiding van dit bericht? Dan kunt u die aan ons stellen via info@suiv.nl.