Maurice Koopman nieuwe voorzitter Stichting UIV

Maurice Koopman van Nationale-Nederlanden is onlangs benoemd tot nieuwe voorzitter van de Stichting Uniforme Inrichting Volmachtketen (SUIV). Maurice volgt  Leon van Riet op die recent toetrad tot de management board van NN Group. 

Maurice volgde per 1 juni Leon van Riet op als nieuwe CEO Schade & Inkomen binnen Nationale-Nederlanden. Maurice heeft veel ervaring binnen de schadeverzekeringsbranche. Eerder was hij onder meer CEO van OHRA en CCO binnen ABN AMRO Verzekeringen. Maurice: “SUIV is een unieke samenwerking tussen gevolmachtigden, verzekeraars, systeemhuizen en softwareleveranciers. Ik kijk er naar uit mijn kennis en ervaring te delen met de branche en de stichting te helpen haar ambitieuze doelstellingen rond de uniformering in het volmachtkanaal te realiseren”.

Het stichtingsbestuur is Leon van Riet zeer erkentelijk voor zijn inzet voor de stichting het afgelopen jaar en wenst hem veel succes zijn zijn nieuwe rol binnen NN Group.