Voortgang Programma Uniforme Inrichting Volmachtketen

Verzekeraars en gevolmachtigden doorlopen op dit moment een verbetertraject om hun datakwaliteit een impuls te geven. In deze longread, die bedoeld is voor experts van verzekeraars en gevolmachtigden die betrokken zijn bij het traject, wordt teruggeblikt en zijn de vooruitzichten voor de komende periode beschreven.

Lees het volledige bericht op Verzekeraars.nl