Non-selling producten

Een portefeuille (zowel voor particulier als zakelijk) is non-selling als er geen nieuwe posten meer op gesloten worden en mutaties niet of nog maar zeer beperkt doorgevoerd mogen worden. Het uitgangspunt hierbij is geweest dat er geen omzetting naar de uniforme inrichting hoeft plaats te vinden voor non-selling producten die binnen afzienbare tijd geconverteerd worden naar selling product. Verzekeraars hoeven hiermee geen tijd te steken in het opstellen van AFD-definities. Volmachten kunnen de omzetting naar de uniforme inrichting gelijktijdig uitvoeren met conversie naar actueel product.

Heeft u uiterlijk 31-12-2021 afspraken gemaakt over de conversie van een non-selling product naar een courante productvariant en dit traject is uiterlijk 31-12-2023 afgerond?

  • Er wordt voor het non-selling product geen AFD-definitie aangemaakt
  • Conversie altijd uitvoeren naar een product dat is ingericht op basis van een AFD-definitie (conform PUIV), dit levert de minste overhead voor de volmacht.
  • Als datakwaliteit NVGA Protocol (DMV) daar aanleiding voor geeft, dan kan verzekeraar alsnog aan volmacht verzoeken de portefeuille conform een minimale AFD-definitie* in te richten.

 

Heeft u op 31-12-2021 nog geen afspraken rond conversie gemaakt of de portefeuille loopt ook na 31-12-2023 door?

  • Bij actief beheer op de premieberekening, moet een volledige AFD-definitie aangemaakt worden conform standaard werkwijze Particulier/Zakelijk.
  • Indien geen actief beheer op de premieberekening volstaat een minimale AFD-definitie* voor de betreffende branche.
  • De verzekeraar kan de minimale AFD-definitie eventueel (maar niet verplicht) aanvullen met premiebepalende gegevens ten behoeve van product management.
  • Voor zakelijke producten geldt dat het omzetten waar dat mogelijk is uiterlijk 30-6-2022 moet plaatsvinden en anders binnen een jaar in batches per hoofdvervaldatum na start omzetten.
  • LET OP: Het is niet mogelijk bij de omzetting het label (merk) te wijzigen. Wijziging van label levert voor de polissen meer dan een administratieve omzetting, ook de verwijzing naar de verzekeraar moet aangepast worden. Hier is altijd impact voor de klant en dus oversluiten.

 

*Een minimale AFD-definitie volgt voor de betreffende branche het NVGA Protocol en borgt dat de inrichting van de portefeuille voorziet in de binnen het NVGA Protocol afgesproken gegevens voor die branche. SUIV verstrekt hiervoor een instructie.