Verbond en NVGA dragen Volmachtplein over aan Stichting Uniforme Inrichting Volmachtketen

Vanaf 2022 draait de nieuwe applicatie voor het Werkprogramma Risicobeheersing op Volmachtplein.nl. Sinds de livegang is er hard gewerkt en doorontwikkeld aan deze online omgeving met als resultaat een stabiel platform met uitgebreide functionaliteiten. Om het beheer, de ondersteuning en de regie op toekomstige ontwikkelingen beter te borgen is besloten om de regie over Volmachtplein vanaf 1 januari 2024 over te dragen aan de Stichting Uniforme Inrichting Volmachtketen (SUIV). Ook zal SUIV gebruikskosten in rekening gaan brengen bij alle gebruikers (leden en niet-leden van het Verbond of de NVGA). Het Verbond en de NVGA hebben hun leden hier inmiddels over geïnformeerd.  

SUIV, de door het Verbond en de NVGA samen opgerichte Stichting voor het project Uniforme Inrichting Volmachtketen, blijkt een waardevolle entiteit voor succesvolle samenwerking in de branche. Daarom heeft SUIV een blijvend karakter gekregen voor het succesvol en effectief vormgeven, implementeren en monitoren van processen en andere diensten binnen de volmachtketen, waaronder Volmachtplein. Het overbrengen van de activiteiten van Volmachtplein naar SUIV vereist aanpassingen in het deelnemers-reglement en omslagstelsel voor SUIV en in de gebruiksovereenkomst voor Volmachtplein. 

Kosten

Tijdens de ontwikkeling van Volmachtplein hebben het Verbond en de NVGA de initiële ontwikkel- en beheerskosten voor hun rekening genomen, gefinancierd door de lidmaatschapsbijdrage. Met de overdracht aan SUIV zullen de kosten voor Volmachtplein doorbelast worden aan gebruikers (ook aan niet-leden van het Verbond en de NVGA). Het besluit van het bestuur van de NVGA en het Verbond om activiteiten als die van Volmachtplein.nl niet langer via de begrotingen van de NVGA en het Verbond te financieren, volgt uit de keuze die is gemaakt om de focus van beide brancheorganisaties op de belangenbehartiging te behouden en activiteiten die primair zien op de bedrijfsvoering door te belasten aan gebruikers. Voor de financiering in 2024 en volgende jaren zullen verzekeraars en gevolmachtigden gebruikskosten betalen. Alle gebruikers van Volmachtplein ontvangen begin 2024 verdere informatie hierover vanuit SUIV.

Om te waarborgen dat toekomstige collectieve investeringen ook collectief worden opgebracht zijn volmachtverzekeraars, via de vernieuwde (zelfregulering) Groundrules Volmacht, verplicht zich aan te sluiten bij SUIV.

Overeenkomsten

Door de overname van het beheer/de eigendom van Volmachtplein van IT-leverancier AMIS eindigt per 1 januari 2024 de servicelevel- en beheerovereenkomst tussen AMIS en Verbond/NVGA. Daarmee eindigt formeel ook de gebruiksovereenkomst tussen de individuele volmachtplein-gebruikers en AMIS. 

In de gebruiksovereenkomst voor Volmachtplein zijn de afspraken vastgelegd ten aanzien van het gebruik van Volmachtplein. De individuele gebruikersorganisaties zijn deze voorafgaand aan het verkrijgen van toegang tot Volmachtplein overeengekomen met AMIS, de leverancier van Volmachtplein die deze applicatie voorheen namens Verbond en NVGA ter beschikking stelde aan verzekeraars, gevolmachtigden en de gevolmachtigden controlerende accountants. De overdracht van Volmachtplein naar SUIV heeft voornamelijk tot gevolg dat een aantal rechten en plichten van zowel Verbond en NVGA als AMIS worden overgedragen aan SUIV. Uw gebruiksovereenkomst met AMIS eindigt dan ook per 1 januari 2024. SUIV is per deze datum de nieuwe eigenaar en uitvoerder van Volmachtplein.nl. 

Informatie van SUIV

SUIV informeert begin 2024 al haar deelnemers en alle volmachtplein-gebruikers over de nieuwe gebruiksovereenkomst met SUIV en de gebruikskosten. U hoeft tot die tijd niets te doen, de applicatie blijft beschikbaar zoals u gewend bent.