Verhogen datakwaliteit volmachtketen vereist kennisontwikkeling

Binnen de volmachtketen werken we al geruime tijd aan de realisatie van een aantal structurele veranderingen om de kwaliteit van data en de wijze waarop volmachten en verzekeraars deze data uitwisselen te verbeteren. In 2019 werd hiertoe op initiatief van het Verbond van Verzekeraars en de Nederlandse Vereniging van Gevolmachtigde Assurantiebedrijven (NVGA) de Stichting Uniforme Inrichting Volmachtketen (SUIV) opgericht. Een belangrijke doelstelling van SUIV is een betere grip op datakwaliteit binnen de volmachtketen door een meer uniform ingerichte keten (zie ook het artikel in de Beursbengel van januari-februari 2020). Goede kennis over alles wat bij uniformering komt kijken is essentieel. Niet alleen om de datakwaliteit op orde te krijgen, maar ook om te zorgen dat alles wat we afspreken goed werkbaar blijft.

Dit artikel uit de Beursbengel is geschreven in het kader van de PE-cyclus van de erkenningsregeling RGA van de Stichting Assurantie Registratie (SAR). Sinds eind 2021 maakt de PE-sessie Programma Uniforme Inrichting onderdeel uit van het SAR-aanbod voor Permanente Educatie.

Lees het hele artikel hier.