Update Programma Uniforme Inrichting Volmachtketen – juli 2021

In deze nieuwsbrief geven wij u weer een korte update rond het Programma Uniforme Inrichting Volmachtketen. 


Opschoningsactie AFD-definities

De afgelopen weken is er door verzekeraars, het projectteam UIV en SIVI hard gewerkt aan de opschoning van de AFD-definitities. Inmiddels is voor zo’n 75% van de particuliere producten een nieuwe AFD-definitie beschikbaar gesteld aan systeemhuizen, softwareleveriers en volmachten. De resterende producten volgen op korte termijn. Daarmee is dan voor nagenoeg alle actuele  particuliere producten een AFD-definitie beschikbaar. De komende maanden richt het projectteam UIV samen met verzekeraars en systeemhuizen de aandacht op het opstellen en uitrol van AFD-definities voor zakelijke producten, zodat de volmachten ook voor deze categorie volledig aan de gang kunnen met het omzetten van hun portefeuilles. 

Aanpak voor pool-producten

Ons verzoek aan volmachten met pool-producten is om te starten met een inventarisatie. Ten eerste om in kaart te brengen welke pool-producten u als gevolmachtigde in de portefeuille heeft. Ten tweede om vervolgens vast te stellen in welke PARP-categorie het pool-product valt (100%, 100% aangepast of eigen product). Wij stellen op korte termijn een hiervoor rapportage-template beschikbaar, zodat wij op basis hiervan de impact kunnen vaststellen. Vervolgens komen wij in september met verdere instructies voor pool-producten.

Opleiding gebruik AFD en opstellen AFD-definities

SIVI start vanaf september met een training voor het opstellen van AFD-definities. De training is bestemd voor alle partijen die AFD-definities moeten / willen opmaken (verzekeraars, volmachten en leveranciers). SIVI zal deze training elke maand geven. Op een later moment informeren wij u over de exacte data. Wilt u eerder aan de gang met het opstellen van AFD-definities, neem dan contact met ons op. 

Aanpak non-selling producten

De afgelopen periode zijn de afspraken uitgewerkt ten behoeve van de non-selling producten. Een product (zowel voor particulier als zakelijk) is non-selling als het niet meer mogelijk is om nieuwe posten te sluiten. (Ongeacht of er sprake is van een standaard maatschappij product, een eigen ontwikkeld product of een (voormalig standaard maatschapij) product dat in een pool is ondergebracht. Het uitgangspunt is dat een volmacht een non-selling product niet hoeft om te zetten naar de uniforme inrichting als de volmacht binnen afzienbare tijd dit product converteert naar een selling product. Volmachten kunnen de omzetting naar de uniforme inrichting gelijktijdig uitvoeren met conversie naar het actuele product. Verzekeraars hoeven zo geen tijd te steken in het opstellen van AFD-definities voor niet actuele producten. Op de SUIV-informatiepagina Non-selling producten vindt u een verdere toelichting.

Voortgang omzetten portefeuilles

De datum van 31 december 2021 komt inmiddels steeds dichter bij. Het uitgangspunt is dat dan bij de volmacht de (standaard) particuliere producten allemaal zijn omgezet naar de uniforme inrichting. Dit betekent dat we hier de komende maanden met z’n allen flink de schouders onder zullen moeten zetten. Ervaart u knelpunten? Bespreek deze dan in de tweewekelijkse sessie die wij met de systemhuizen organiseren of neem contact met ons op.

Heeft u al een of meerdere producten omgezet?

Dat is goed te horen! Ga dan vooral zo door en houd ons middels de maandelijkse rapportage op de hoogte van de voortgang. In de tweewekelijkse sessies horen we graag uw ervaringen, zodat andere kantoren kantoren hiervan kunnen leren. 

Bent u al wel gestart, maar heeft u nog geen producten omgezet?

Zorg dat u zo snel mogelijk start met het daadwerkelijk omzetten van uw producten wanneer daar geen technische belemmeringen voor zijn. Zijn er wel belemmeringen, bespreek deze dan met SUIV en uw systeemhuis, zodat wij deze waar mogelijk snel kunnen verhelpen. Via de maandelijkse rapportage houdt u SUIV op de hoogte van uw voortgang. 

Bent u nog niet gestart?

Dan vragen wij u nadrukkelijk om zo snel mogelijk in actie te komen. Samen met uw systeemhuis ondersteunen wij u graag om een start te maken. Neem contact met ons op voor vragen of om u op weg te helpen. 

Tijdslijnen per werkstroom

Wij hebben de tijdslijnen voor de verschillende werkstromen nog eens duidelijk voor u onder elkaar gezet. Onderstaand vindt u een korte samenvatting hiervan. Een detail overzicht met een korte toelichting vindt u hier

Nieuwe schadeclassificatie

Binnenkort start SIVI met de briefing voor marktpartijen rond de nieuwe schadeclassificatie. De schadeclassificatie is een meer systematische en volledige invulling dan huidige schade codering. De eerste release voor de schadeclassificatie is imiddels afgerond. Tevens is er met CIS afstemming geweest over de migratie van de CIS-codering naar de nieuwe schadeclassificatie. In september volgt de volgende release.

Migratie aanpak op hoofdlijnen

Voor de schadeclassificatie komt er een nieuw AFD-attribuut (= nieuw veld op scherm). Vanaf 1-1-2022 is het mogelijk de nieuwe schadeclassificatie naast de huidige schadecodering te gebruiken. Vanaf 1-1-2023 vervalt huidige codering.

  • Fase 1: Ondersteuning door systeemhuizen / Opname in het NVGA Protocol (1-1-2022)
  • Fase 2: Aanpassen koppelingen derde partijen (geheel 2022)

Zorg dat u altijd de actuele versie van uw software gebruikt

De systeemhuizen en overige software leveranciers voeren regelmatig aanpassingen in hun software door om de uniforme inrichting optimaal te ondersteunen. Voer als volmacht tussentijdse updates zo snel als mogelijk door en zorgt u er voor steeds binnen 6 maanden een nieuwe hoofd-release in gebruik te nemen. 

Heeft u vragen?

Dan kunt u deze aan ons stellen via info@suiv.nl of stelt u deze in de tweewekelijkse sessies.